Trivselsrådet - Søndermarksskolen, Vejle

Ideer til aktiviteter for enten klassens elever eller elever og deres familier

 

NB. opdelingen af aktiviteter på alderstrin er selvfølgelig kun vejledende

 

Indskoling

 • Grill-aften på skolen med boldspil
 • Grill-aften på naturlegepladsen evt. med tjerneløb
 • Temaaften i forhold til årstider og højtider
 • Fange krabber ved Tirsbæk
 • Tur til Økolariet
 • Lave ansigtsmaling og gipsmasker
 • Gammeldags lege i multisalen eller på sportspladsen
 • Overnatning på naturlegepladsen

 

 

Mellemtrin

 • Udflugt til Hjarnø, Madsbyparken, Jernaldercenteret i Vingsted etc.
 • Kanotur på Vejle Å
 • Cykeltur med madpakker (f.eks. af Bindeballestien)
 • OL på sportspladsen med hjælp fra en idrætsvejleder fra kommunen
 • Lege stenhugger i gasbeton
 • Temaaften/dag – værksteder hvor forældrene står for forskellige aktiviteter
 • Gameaften hvor der medbringes brætspil eller konsolspil
 • Byg drager og flyv med dem på Søndre stadion.
 • Familie frokost - Børnene mødes med et 4-5 forældre og laver mad i skolekøkkenet, dækker bord og sætter en lille sodavands bar op - 3 timer senere kommer gæsterne - klassens familier.

 

Udskoling

 • Arrangement med naturvejleder (f.eks. grævlinge tur i Søndermarksskoven)
 • Høvdingebold i drengenesgymnastiksal
 • Fælde juletræer sammen
 • Eftermiddagshygge - lån skolekøkkenet og lave muffins og hygge med varm cacao
 • Filmaften
 • Overnatning i shelters
 • Årgangsfest: Sammenskudsbuffet og danseundervisning i gymnastiksalen
 • Mødes en sne-vinterdag for at kælke og grille pølser (kræver at der findes en telefonliste, så det kan arrangeres med kort varsel)
 • Jobdag: forældrene laver værksteder hvor man får indsigt i de job som forældrene eller bekendte i klassen har - tal med en sygeplejerske, lego designer, bygnignskonstruktør, læge, tømrer, lærer etc.