Trivselsrådet - Søndermarksskolen, Vejle

Legegrupper - "Spis med dine venner"

Legegrupper, "Spis med dine venner" eller "klassekammerat-besøg" er ordninger hvor børnene på skift inviterer en lille gruppe børn fra klassen med hjem. Målet er at forebygge mobning i klassen.

 

Klassekammeratbesøg

Flere klasser på Søndermarksskolen har gennemført besøgsordninger, hvor eleverne kommer på besøg hos hinanden i små grupper af 3-4 elever i nogle timer.

 

Ordningen kaldes noget forskelligt; legegrupper, besøgsordning, klassekammeratbesøg, ”spis med dine venner” etc., men formålet er det samme – at forebygge mobning i klassen.

 

Forskning viser, at elever ikke mobber de elever, hvor de kender familien. Forældrene kan derfor forebygge mobning af deres eget barn ved at invitere hver klassekammerat med for at lære familien at kende.

 

Det kan være vigtigt for eleverne at vide, at det ikke handler om at blive bedste venner med, men om at blive gode klassekammerater. Nogle børn synes det er irriterende at skulle invitere børn hjem de måske ikke trives så godt med. Det er lige netop de relationer, der skal blive bedre og derfor er det vigtigt at støtte op, og måske have en aktivitet klar à la "jamen vi spiller bare et par runder uno med jer - det er lige så meget os der har besøg som dig.."

Ordningen er ikke afhængig af, at alle klassens forældre melder sig til som værtsfamilier. Og erfaringen viser, at der over tid er flere familier, der får lyst til at deltage.

Det er også en god idé ikke at være alt for ambitiøs – husk på at 2 klassekammeratbesøg pr. familie pr skoleår er nok til, at hele klassen har været på besøg i familien i løbet af 3 år.

Sådan gør I:

 

1. Tag idéen op på årets første forældremøde og find ud af om, der er stemning for at gøre et forsøg med ordningen (I børnehaveklassen har børnene typisk så meget andet at forholde sig til, at det er en god idé at vente til 1. klasse).

 

2. Find materiale på klasseforældrerådenes intranetside og send invitation ud til forældrene, så de kan melde sig som værtsfamilie.

 

3. Lav et klasseforældrerådsmøde, hvor I fordeler børnene ud i små grupper af 4 på værtsfamilierne – man kan f.eks. tage hensyn til, at der skal være ligelig fordeling af drenge og piger. Hvis I gerne vil skabe hurtige forbedringer og I ved hvem der i forvejen kender hinanden godt – så kan I prioritere at de elever, som ikke kender hinanden så godt skal besøge hinanden først.

 

4. Send invitationer ud til alle elever i klassen med en besøgsoversigt.

 

5. Lav en opsamling på, hvordan det er gået på årets sidste forældremøde og juster ordningen til klassens behov.

 

Forældrene i klassen kan også selv arrangere flere klassekammeratbesøg – det er en god idé hvis der kommer en ny elev i klassen eller der er en elev i klassen, som savner legekammerater at opfordre forældrene til at lave ekstra besøg. Tag kontakt til trivselsambassadørerne, hvis der er behov for hjælp til opstarten.