Trivselsrådet - Søndermarksskolen, Vejle

Skab en god dialog i klassen

 

Mange konflikter mellem eleverne i klassen kan kommes i forkøbet ved at kende hinandens holdninger til forskellige emner og måske have en fælles holdning.

 

Emner til forældremøder

 

Klasseforældrerådene kan være kulturskabende i klassen ved at at sikre at, at klasserne beskæftiger sig med nedenstående emner på de rette tidspunkter:

 

NB! Målet er ikke at alle skal synes det samme - men at opnå enighed om fælles regler eller en fælles forståelse for emnerne til gavn for klassens trivsel i hverdag.

 

På 0. årgang

  • Skolens og forældrenes forventninger til hinanden og præcisering af klasseforældrerådenes rolle og hvordan forældrene i klassen deltager i forældrerådets aktiviteter.
  • Aftale om klassekassen - hvad skal der indbetales pr år.
  • Sund kost: madpakker og kageordning

 

 

1. årgang

  • Gentagelse af ovennævnte fra 0. årgang og fælles normer for klassen. (evt. med oplæg fra Trivselsrådet).
  • Oprettelse af legegrupper/ klassekammeratbesøg

 

3. årgang

  • Mobiltelefoner og sms-politik

4. årgang

  • Computere og internettet – herunder tidsforbrug og sikkerhed på nettet generelt og især på sociale medier

 

6. årgang

  • På vej mod teenagealderen

 

7. årgang

  • Fester/alkohol/Blå Mandag

Dokumenter:

 

Samtalekort - mobiltelefon

 

Netikette - en fælles holdning?

 

Samtalekort - konfirmation