Trivselsrådet - Søndermarksskolen, Vejle

Hvis du har lyst til at deltage i trivselsrådets arbejde eller har idéer til tiltag så kan du kontakte trivselsrådet på email trivselsraad@trivselsraad.dk

 

 

Hvad er Trivselsrådet?

Trivselsrådet er et underudvalg nedsat af skolebestyrelsen på Søndermarksskolen. Rådet repræsenterer alle tre trin på skolen indskoling, mellemtrin og udskoling. Endvidere er der to medlemmer fra skolebestyrelsen.

 

Trivselsrådets overordnede opgave er at igangsætte aktiviteter der forebygger mobning og fremmer trivsel.

Trivselsrådets aktiviteter pt

•Redskaber til klasseforældreråd, herunder hjemmeside

•Støtteforening

•Forældrebank, hvor forældre kan melde sig som hjælper

•Køb en lærer fri ordning

•Forårsfest 2013

 

Læs Trivselsrådets arbejdsgrundlag her

 

Trivselsrådets medlemmer:

Martin Bundgaard Kamper

kamperirene@yahoo.com

 

Kitti Karna Brunse

kittikarna@mail.dk

 

Jørgen Otto kongerslev

jokon@aab-net.dk

 

Marianne Petersen

 

Birgitte Friis, forældre repræsentant fra skolebestyrelsen

20 74 62 88

bfriisk@gmail.com