Trivselsrådet - Søndermarksskolen, Vejle

Søndermarksskolen har en mobbehandlingsplan

På Søndermarksskolen er der udarbejdet en plan for hvad der skal ske hvis en eller flere elever føler sig mobbede af andre elever på skolen. du kan både læse hvordan der sættes ind hvis der her og nu er et problem og hvordan der løbende arbejdes med at forebygge mobning

 

Læs hele mobbehandlingsplanen på Skolens hjemmeside her

 

Sammenmodmobning.dk er en national vidensportal hvor I kan finde viden om mobning og om at bekæmpe mobning

 

sammenmodmobning.dk er der en meget bred vifte af information om hvad mobning er - og om erfaringer, metoder og tiltag til at skabe trivsel, tolerance og tryghed i skolen. Et hovedbudskab på portalen er at stå sammen mod mobning - altid - hele tiden - også når det er svært.

Se sammenmodmobning.dk

NB: Undersøgelser viser at den som mobber typisk også selv bliver mobbet.

 

"Grib Konflikten" - konfliktløsning blandt de store elever

 

Små børn små problemer - store børn store problemer. Sundhedsstyrelsens seneste undersøgelse om trivsel i folkeskolen viser at det måske ikke er en helt forkert antagelse, fordi det er især elever i 5.,7. og 9. klasse, der er elever der føler sig mobbede og som mistrives.

 

I bogen "Grib konflikten" kan I finde nogle gode forklaringer på hvordan konflikter opstår og hvordan eleverne kan lære at konfliktnedtrappe.

I kan bestille bogen hos det kriminalpræventive råd på dette link , den kan også downloades som PDF dokument.

 

Læs mere om Trivsel i folkeskolen i PDF dokumentet som kan hentes via dette link (pop up med åben eller gem)

 

Der er mere info om konflikter og digital mobning på det kriminal præventive råds hjemmeside.

Klik på link for at læse mere "Løs konflikten" og "Digital mobning"